SLL: Kiireellinen vireillepano hakkuiden keskeyttämiseksi Kolarin Aalistunturilla

Suomen luonnonsuojeluliitto / Martti Asikainen

Ilmakuva Kolarista Näläntöjärveltä

Kuva: Martti Asikainen

Suomen luonnonsuojeluliitto on tehnyt Lapin ELY-keskukselle kiireellisen vireillepanon hakkuusuunnitelmien ja muiden toimenpiteiden keskeyttämiseksi Kolarin Aalistunturilla, Pellon Miekojärvellä ja Lounais-Lapin erämaan alueella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri (SLL Lapin piiri) on tehnyt ELY-keskukselle kiireellisen vireillepanon hakkuusuunnitelmien ja mahdollisten toimenpiteiden keskeyttämiseksi Kolarin Aalistunturissa, Pellon Miekojärvellä ja Lounais-Lapin erämaan alueella.

Vireillepanon tarkoituksena on estää LSL 57 §:ssä tarkoitetulla tavalla luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen heikentyminen. Vireillepano-oikeus on LSL 57.2 §:n nojalla 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä toiminta-alueellaan.

Kyseiset Lounais- ja Länsi-Lapin metsä-, tunturi- ja erämaa-alueet ovat SLL:n mukaan Lounais- ja Länsi-Lapin arvokkaita, lähes luonnontilaisia metsiä, joita Länsi- ja Lounais-Lapissa on enää arveluttavan vähän. Samalla ne ovat vyöhykkeen luonnon monimuotoisuuden ”hotspotteja”, joita tulee vaalia tuleville sukupolville, mutta ennen kaikkea luonnon itsensä tähden.

Ympäristöjärjestö vaatii hakkuiden kieltämistä

Luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisella vireillepanolla SLL vaatii pysäyttämään toimenpiteet, jotka aiheuttavat edellä mainittujen alueiden metsäluonnon tuhoutumista ja alueen monimuotoisen luonnon luonnonarvojen heikentymistä. 

Ympäristöjärjestö myös muistuttaa, että paikalliset yhteisöt ovat jo esittäneet alueita kansallispuistoiksi. 

SLL:n Lapin piiri katsoo, että kaikki alueet ovat tasaveroisesti yhtä arvokkaita ja niitä kaikkia tulee vaalia, jotta pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa oleva kirjaus Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden lajikadosta saadaan pysäytettyä. 

Luonnon monimuotoisuutta tulee vaalia monessa paikassa, jotta lajeille jää riittävän suuria alueita selviytyä globaalimuutosten aikakaudella. Kyseiset kansallispuistoesitykset yhdessä voivat muodostaa tärkeän Lounais- ja Länsi-Lapin kansallispuistojen verkoston luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lapin piiri pitää sitä valitettavana, että Metsähallitus on kaavaillut kaikille alueille hakkuita. SLL:n saamien mediatietojen mukaan se aloittamassa hakkuut Aalistunturin ja Miekojärven alueilla. Asukkailta saadun informaation mukaan Metsähallitus on toteuttanut hakkuita Lounais-Lapin erämaa -kansallispuistoksi esitetyillä alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. 

Tämä on ollut Metsähallituksen pyrkimys aiemminkin eri suojelualue-esitysten yhteydessä. Metsähallitus ja metsätoimijat eivät saa toimia vastuuttomasti ja tuhota siten suojeluun esitettyjen alueiden luontoarvoja.

– Muistutamme, että kaikilla kyseisillä alueilla on runsaasti erilaisia uhanalaisia lajeja. Muun muassa Aalistunturi ympäröivine metsäalueineen muodostaa kauniin maisemallisen kokonaisuuden, joka rikkoutuisi hakkuiden myötä. Samalla alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden lajien elinympäristö pirstoutuisi, heikentäen merkittävästi niiden selviytymistä ja populaatioiden kasvamista, tiedotteessa todetaan.

Ympäristöjärjestö vaatii hakkuiden kieltämistä

SLL:n Lapin piiri katsoo, että hakkuut ovat myös selkeä uhka alueen kansallispuistoesityksille ja alueen luontomatkailun kestävälle kehittymiselle luontoarvoja kunnioittaen. Matkailulta vaaditaan kestävää kehittymistä ja luontoarvojen kunnioittamista. 

Saman tulee koskea metsätoimijoita.

Ympäristöjärjestö muistuttaa hallitusohjelman luonnonsuojelukirjauksista ja myös valtion uudesta omistajaohjaustrategiasta, jonka mukaan valtionyhtiöiden tulee toimia ekologisesti, sosiaalisesti kestävästi ja esimerkillisesti. Metsähallitus on valtion omistama ja ohjaama.

Siksi Metsähallituksen tulisikin siirtyä täysimääräisesti jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin Lapissa hallinnoimillaan mailla. Tällöin sen tulee ottaa erityisen herkällä korvalla huomioon paikallisten ihmisten näkemys alueidensa maankäytöstä, kuten Lapin piirin aikaisempi puheenjohtaja Seppo Aikiokin on todennut.

SLL:n Lapin piiri vaatiikin, että Lapin ELY-keskus keskeyttää Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat koko Aalistunturin, Miekojärven ja Lounais-Lapin erämaan alueella. 

Lapin piirin mielestä Lapin ELY-keskus on hyväksynyt hoitosuunnitelmia vajavaisin tiedoin, ja suunnitelmien jälkeen alueilta on tullut uusia luontotietoja, joiden vuoksi hoitosuunnitelmat ja sen jälkeiset lausunnot, hakkuusuunnitelmat ja niiden perusteena olleet luontoselvitykset pitää ottaa uudelleen tarkasteluun.