Luonto & Matkailu

Aalistunturi ja
sen lähiseutu

Lapissa on tapana sanoa, että jokainen tunturi on omanlaisensa. Sama sääntö pätee myös vähemmälle huomiolle jääneeseen Aalistunturiin, joka kohoaa jylhänä lähes neljänsadan metrin korkeuteen Kolarin kunnan eteläpuolella.

Kolarin ja Pellon kuntien alueelle levittäytyvän lähiseudun kanssa Aalistunturin retkeilyalue muodostaa ekologisen turvasataman, joka pitää sisällään kauniin ja laaksomaisen valuma-alueen latvapuroineen ja järvialtaineen.

Aalistunturin seutu koostuu rakentamattomista järvistä, rinnekuusikoista sekä korkean alueen käkkärämännyistä, hiekkaharjuista eli tievoista.

Sen henkeäsalpaavat vaarat, merkilliset maavyörymäaltaat, kristallinkirkkaat purot ja juomavettä pulppuavat lähteet ovat ihastuttaneet jo lukemattomia suomalaisia.

Puhumattakaan sen lähes koskemattomasta luonnosta ja jylhistä vaaramaisemista, jotka kuvastavat täydellisesti lappilaista mielenmaisemaa ja sen rauhaa.

Siksi monet pitävätkin Aalistunturia yhtenä Lapin parhaiten varjeltuna salaisuutena.

Aalistunturin seudun arvoa lisää sen sijainti kahden eri metsäkasvillisuus- ja suovyöhykkeen vaihettumisalueella. 

Pohjoisemmat vaarat edustavat selkeämmin pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä, kun taas esimerkiksi Roukoselällä on selkeästi havaittavissa keskiboreaalisen vyöhykkeen piirteitä rinnekuusikoineen sekä sekametsineen.

Luonnon monimuotoisuus onkin yksi niistä tekijöistä, joiden vuoksi Aalistunturin seutu on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen niin monen retkeilijän sydämeen.

Aalistunturin seutu sijaitsee Länsi-Lapissa Kolarin ja Pellon kuntien mailla.