Metsähallitus

Metsänhoidolliset harvennushakkuut Aalistunturin eteläpuolella on saatu päätökseen

Metsätalous 20/3/2023

Metsähallitus toteutti Aalistunturin eteläpuolella alkutalven aikana metsänhoidollista harvennuspainotteista metsänkäsittelyä sekä ylispuiden poistoa taimikoiden päältä noin 400 hehtaarin alueella. Arvokkaat luontokohteet jätettiin hakkuiden ulkopuolelle.

Hakkuut suoritettiin jäisen maan aikaan rakennettua tilapäistä talvitiestöä hyödyntäen. Hyvät talviolosuhteet mahdollistivat puunkorjuun toteutuksen suunnitellusti ja talvitiestön täysimääräisen hyödyntämisen. Käsittelypinta-alasta 82 % oli harvennushakkuita ja 18 % ylispuiden poistoa.

Tammi-helmikuun aikana työmaalle saapui useita kertoja ulkopuolisia henkilöitä, jolloin työmaaliikenne ja hakkuut jouduttiin keskeyttämään turvallisuuden varmistamiseksi. Hakkuut myöhästyivät yhteensä reilun viikon keskeytysten vuoksi.

Luonnon monimuotoisuus huomioitiin esimerkiksi jättämällä säästöpuita ja suojatiheikköjä, myös kaikki kuollut puu säästettiin – kuten kaikissa Metsähallituksen hakkuissa. Ennen hakkuita Metsähallituksen asiantuntijat kartoittivat Aalistunturin aluetta keräten luontokohde- ja lajitietoa. Myös yksityisten luontokartoittajien viime vuosien aikana toimittamat havaintotiedot käytiin läpi ja huomioitiin hakkuiden suunnittelussa.

Lisätietoja:

aluejohtaja Samuli Myllymäki
Metsähallitus Metsätalous Oy
[email protected]
p. 0400194645