Metsähallitus

Metsähallitus toteuttaa harvennuspainotteisia hakkuita Aalistunturin eteläpuolella

Metsähallitus 5/1/2023

Aalistunturin eteläpuolella toteutetaan alkutalven 2023 aikana metsänhoidollista harvennuspainotteista metsänkäsittelyä noin 400 hehtaarin alueella. Taimikoiden päältä poistetaan myös siemenpuita. Arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle.

Hakkuut suoritetaan jäisen maan aikaan rakennettua tilapäistä talvitietä hyödyntäen. Nyt vallitsevat talviolosuhteet mahdollistavat talvitiestön täysimääräisen hyödyntämisen alueen puunkorjuussa.

Harvennettavien kohteiden ikä on 55-90 vuotta. Pääosalle kohteista on tehty maanmuokkaus ja männyn istutus, osa on uudistettu luontaisesti. Istutetun männyn joukossa kasvaa luontaisesti syntynyttä koivua ja kuusta.

Poistettavat siemenpuut ovat iältään noin 90-110 vuotta. Siemenpuuhakkuut on tehty kohteille 10-15 vuotta sitten. Poistettavien siemenpuiden alle syntynyt taimikko on tällä hetkellä noin metrin pituista.

Alueella toimitaan Metsähallituksen Metsätalouden ympäristöoppaan ohjeistuksen mukaisesti. Luonnon monimuotoisuus huomioidaan jättämällä säästöpuita ja suojatiheikköjä, myös kaikki kuollut puu säästetään. Monikäyttömetsien luontokohteet, ekologiset yhteydet sekä Aalistunturin luonnonsuojelualue varmistavat alueen ekologisen verkoston toimintaa.

Yksityiset luontokartoittajat ovat inventoineet viime vuosien aikana Aalistunturin aluetta ja toimittaneet luontokohde- ja lajihavaintotietoja Metsähallitukselle. Myös Metsähallituksen asiantuntijat ovat kartoittaneet alueen luonto- ja lajistohavaintoja. Kaikki havainnot on käyty läpi ja arvokkaat kohteet on huomioitu hakkuiden suunnittelussa.

Lisätietoja:

aluejohtaja Samuli Myllymäki
Metsähallitus Metsätalous Oy
[email protected]
p. 0400194645